(1)
Szmyt, A. . Okoliczności Zastosowania Art. 7 Ust. 1 Traktatu O Unii Europejskiej W Sprawie praworządności W Polsce. GSP 2020, 119-129.