(1)
Birmontiene, T. . Nowelizacja Konstytucji Rosyjskiej Z 2020 R. – Zmiana Konstytucji Czy Jej Upadek?. GSP 2020, 130-149.