(1)
Grajewski, K. . Dysfunkcjonalność Krajowej Rady Sądownictwa W Polskim Systemie Ustrojowym Po Zmia- Nach Ustawowych: Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej Oraz Pracy I Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego Z Dnia 23 Stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20. GSP 2020, 161-169.