(1)
Gajda, A. . Prawo żądania Ujawnienia Danych Osobowych Podmiotu naruszającego Dobra Osobiste W Internecie Jako Element Prawa Do sądu: Uchwała Sądu Najwyższego Z Dnia 6 Sierpnia 2020 r., III CZP 78/19. GSP 2020, 170-177.