(1)
Symonides, J. . Czy „ogólne Zasady Prawa Uznane Przez Narody cywilizowane” Są źródłem Prawa Miedzynarodowego Publicznego. GSP 2019, 45-55.