(1)
Jasudowicz, . T. . Meandry Demokracji I Dobrej Wiary W Systemie Europejskiej Konwencji Praw człowieka - W Poszukiwaniu Zdrowego Nurtu. GSP 2019, 87-111.