(1)
Łasak, K. . Domniemanie równoważnej Ochrony, a Margines działania państwa Na Tle Wyroku Europejskiego trybunału Praw człowieka W Sprawie O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd Przeciwko Irlandii. GSP 2019, 113-128.