(1)
Tomaszewska, M. . Miejsce I Znaczenie Europejskiej Karty społecznej W Systemie Prawa Uni Europejskiej. GSP 2019, 221-228.