(1)
Zajadło-Węglarz, P. . R2P – Nowy Paradygmat Prawa międzynarodowego?. GSP 2019, 285-299.