(1)
Zeidler, . K. . Prakseologia międzynarodowa, Czyli Przypomnienie Pewnego pomysłu. GSP 2019, 301-310.