(1)
Ciechanowicz-McLean, J. . Zasady Globalnego Prawa środowiska. GSP 2019, 311-323.