(1)
Bąkowski, T. . Plany Zagospodarowania Przestrzennego Polskich obszarów Morskich W kontekście źródeł Prawa Miedzynarodowego Publicznego. GSP 2019, 337-344.