(1)
Jurkowska-Zeidler, A. . Spór Komisji Nadzoru Finansowego Abris Capital Partners: międzynarodowe Umowy O Ochronie Inwestycji (bit) pomiędzy państwami członkowskimi V. Prawo Unii Europejskiej. GSP 2019, 355-370.