(1)
Juchniewicz, E. . Stosunek Prawnopodatkowy a Handel Elektroniczny. GSP 2019, 371-384.