(1)
Zalewski, W. . Rwandyjskie sądy Gacaca a sądownictwo międzynarodowe - próba Oceny efektywności rozwiązań Hybrydowych W Sprawach Karnych Na Wybranym przykładzie. GSP 2019, 401-415.