(1)
Warylewski, J. . Rozmiar, Dynamika I Struktura przestępczości Seksualnej W Polsce, W Latach 1989–2017. GSP 2019, 417-456.