(1)
Bogusz, M. . Dopuszczalność Wstrzymania Wykonania Aktu Prawa Miejscowego W postępowaniu sądowoadministracyjnym. GSP 2019, 473-482.