(1)
Sylwestrzak, A. . Skutki Prawne przynależności Krewnych Do Tzw. Wielkiej Rodziny. GSP 2019, 483-495.