(1)
Rogoziński, P. . Obowiązek Zawiadamiania Pokrzywdzonego O Terminie Rozprawy głównej: Wyrok Sądu Najwyższego Z Dnia 13 Grudnia 2017 r., II KK 312 17. GSP 2019, 106-116.