(1)
Bączyk-Rozwadowska, K. Prawne Aspekty Wspomaganej Prokreacji Post Mortem. GSP 2021, 46-65.