(1)
Fras, M. Odpowiedzialność Deliktowa biegłego Za Szkodę Spowodowaną Wydaniem Nieprawdziwej Lub nieprawidłowej Opinii W postępowaniu sądowym. Rozważania Na Tle Najnowszej Judykatury. GSP 2021, 66-84.