(1)
Bargelli, E.; Bacciardi, E. Odpowiedzialność Medyczna We Włoszech Po Reformie “Gelli-Bianco” (ustawa Z Dnia 8 Marca 2017 r., Nr 24). GSP 2021, 101-118.