(1)
Adrych-Brzezińska, I. Ciężar Dowodu W Polskim Prawie Medycznym. GSP 2021, 119-130.