(1)
Majkowska-Szulc, S. Ramy Prawne Certyfikacji wyrobów Medycznych Na przykładzie Oprogramowania wspomagającego Przepisywanie leków: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Z Dnia 7 Grudnia 2017 r., C-329 16. GSP 2021, 133-145.