(1)
Zeidler, K. .; Węgrzak, M. . Prawo Ochrony Dziedzictwa Kultury Jako Kompleksowa gałąź Prawa. GSP 2021, 11-27.