(1)
Yatsunami, R. Y. Rozważania Metodologiczne dotyczące międzynarodowego Handlu Dobrami Kultury – podejście Ze Statystyki Bayesowskiej. GSP 2021, 28-46.