(1)
Leo Tarasco, A. . Pluralizm własnościowy I Publiczno-Prywatne zarządzanie Obiektami Wpisanymi Na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, należącymi Do Republiki Włoskiej. GSP 2021, 47-67.