(1)
Gerecka-Żołyńska, A. . Międzynarodowe I Ponadnarodowe Uwarunkowania Penalizacji Nielegalnego Wywozu Dobra Kultury Z Terytorium państwa Uprawnionego. GSP 2021, 83-98.