(1)
Zalasińska, K. . Ograniczenia W Wywozie materiałów Bibliotecznych Z Polski. GSP 2021, 99-109.