(1)
Magri, G. . Przegląd Konwencji UNESCO (1970) I Konwencji UNIDROIT (1995) Oraz Analiza Ich wpływu Na włoskie I Europejskie Prawo Cywilne. GSP 2021, 110-124.