(1)
Łągiewska, M. . Ratyfikacja Konwencji UNIDROIT Z 1995 R. − Mrzonka Czy Realna Perspektywa?. GSP 2021, 125-133.