(1)
Spina, E. . Stwierdzenie nieważności Pozwolenia Na wywóz Dzieł Sztuki W Prawie włoskim – Nowe Instrumenty Administracyjnoprawne a Zasada pewności Prawa. GSP 2021, 206-214.