(1)
Garaeva, D. . Implementacja Rekomendacji UNESCO W Sprawie Historycznego Krajobrazu Miejskiego W kontekście Granic Dopuszczalnej Zmiany. GSP 2021, 215-224.