(1)
Guss, A. . Prawo Ochrony Dziedzictwa Kultury Jako Jeden Z Trzech wymiarów Estetyki Prawa. GSP 2021, 225-238.