(1)
Szatkowska, E. . Prawna Ochrona Znaku Towarowego Po wygaśnięciu Autorskich Praw majątkowych – Kontrowersyjny sposób Miasta Oslo Na Ochronę twórczości Gustawa Vigelanda: Wyrok Trybunału Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu Z Dnia 6 Kwietnia 2017 R. W Sprawie E-5/16 – Gmina Oslo. GSP 2021, 254-262.