(1)
Gadecki, B. . Zasady Wymiaru Kary Grzywny Za przestępstwo Zniszczenia Zabytku: Wyrok Sądu Okręgowego W Toruniu Z Dnia 29 Marca 2018 R. W Sprawie IX Ka 688/17. GSP 2021, 263-268.