(1)
Gwardzińska, Żaneta . Wpływ Ochrony Dziedzictwa Naturalnego Na Zasady Nieuczciwej Konkurencji Na przykładzie Rosyjskiego Rezerwatu Przyrody Shulgan-Tash: Orzeczenie Sądu Arbitrażowego Republiki Baszkotorstanu W Sprawie Nr A07-19495/19. GSP 2021, 276-280.