(1)
Guss, A. . Międzynarodowa Konferencja„Konwencja UNIDROIT Z 1995 R. – Dobra Kultury Na skrzyżowaniu Praw I interesów” Z Okazji 25. Rocznicy Konwencji UNIDROIT W Sprawie Skradzionych Lub Nielegalnie Wywiezionych dóbr Kultury, 8-9 Października 2020 r., Rzym, Włochy. GSP 2021, 293-299.