(1)
Gonet, W. Problematyka Prawa Pierwokupu gruntów Pod śródlądowymi Wodami stojącymi, przysługującego Skarbowi Państwa. GSP 2021, 52-62.