(1)
Marszałek, J. Prawo Do Czystego środowiska Jako wartość Konstytucyjna. GSP 2021, 153-161.