(1)
Nyka, M. Problem odpowiedzialności Odszkodowawczej państw Za Szkody środowiskowe, W Tym Klimatyczne. GSP 2021, 162-172.