(1)
Lubasz, D. Warunki wyrażania Zgody Jako przesłanki legalizującej Przetwarzanie Danych Osobowych. GSP 2021, 62-79.