(1)
Bielak-Jomaa, E. Realizacja obowiązków Administratora Danych W związku Z Powierzeniem Przetwarzania Danych Osobowych, odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego Oraz Model współpracy między Tymi Podmiotami: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Z Dnia 11 Lutego 2021 r., DKN.5130.2024.2020. GSP 2021, 175-187.