(1)
Litwiński, P. Naruszenia bezpieczeństwa Danych Osobowych Przez Firmy Kurierskie: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Z Dnia 22 Kwietnia 2021 r., DKN.5130.3114.2020. GSP 2021, 188-202.