(1)
Tomaszewska, M. Pojęcie „przepisy, których Nie można wyłączyć W Drodze umowy” W Przypadku Indywidualnej Umowy O pracę, W Rozumieniu rozporządzenia Rzym I. GSP 2022, 110-122.