(1)
Gil, I. Legitymacja Procesowa Syndyka W postępowaniach Cywilnych dotyczących Masy upadłości. GSP 2022, 21-34.