(1)
Kruczalak-Jankowska, J. Kontrola Prawomocnie Zatwierdzonego układu przewidującego Konwersję wierzytelności Na Akcje Lub udziały W postępowaniu Przed sądem Rejestrowym . GSP 2022, 91-102.