(1)
Machnikowska, A. Powództwo O zasądzenie, Lista wierzytelności W postępowaniu upadłościowym, Interes Prawny. GSP 2022, 103-116.