(1)
Mikliński, M. Przymusowa Restrukturyzacja banków – przegląd Orzecznictwa. GSP 2022, 117-132.