(1)
Majkowska-Szulc, S. Funkcja Prezesa Organu zarządzającego Portem W świetle Swobodnego przepływu pracowników W Unii Europejskiej. GSP 2022, 179-190.